6- Kuruluş Yolu

6- Kuruluş Yolu
Kuruluş Yolu, Osmanlı’nın 750 yıl önce Söğüt’ten göçler, gaza akınları, savaşlar ve fetihlerle geçen süreçte beylikten imparatorluğa doğru yürüdükleri bir tarih ve kültür yoludur. 13. Yüzyıl'ın ikinci yarısında Kayı Boyu'nun yurt tuttuğu Söğüt, yaylak olarak kullandığı Domaniç ve 1326’da fethedilen Bursa ile 1331 yılında fethedilen İznik’i dün olduğu gibi bugün de tarihi yollar ve patikalar ile birbirine bağlamak amacıyla hazırlanmış bir projedir.
Aynı zamanda Kuruluş Yolu, Osmanlı’nın beylikten imparatorluğa giden yoluna tanıklık eden Bilecik, Yenişehir ve Bursa gibi erken dönem mimari eserlerinin bulunduğu tarihi kentleri, erken dönem mimarisi eserleri, fethedilen kaleleri, türbe ve camileri, kervansarayları, yaylakları, derbentleri ve gelenek-göreneklerini koruyan kırsal yerleşimleri birbirine bağlayan bir kültür yoludur.
  • Kategori: Bereketli Şehir
Paylaş:


Diğer Projeler: