Katılımcı Şehir

Katılımcı Şehir
MAHALLE KONSEYLERİ
Mahalle Konseyleri seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur. Seçimler, yerel seçim süresi (5 yıl) ve Kent Konseyleri Yürütme Kurulu seçimleri (2+3 yıl) baz alınarak gerçekleştirilir. Seçimler sandık bazlı yapılır. Seçilmiş üyeler; sandık bölgesi seçmen sayısına göre her sandıktan bir kişi seçilmesi suretiyle belirlenir. Doğal üyeler; muhtar, muhtarlık asıl azaları, okul aile birliği temsilcisi, okul öğrenci temsilcisi, aile sağlığı merkezi temsilcisi ve mahallede bulunan STK’ların (dernek, birlik, kulüp, kooperatif vb.) temsilcileridir. Bursa’mızın her mahallesinde Mahalle Konseyleri oluşturacağız ve kentimizi halkımızla beraber yöneteceğiz.

AKADEMİK KURUL
Yaşanabilir bir şehirde tüm sorunlarımızın çözümü için ortak akıl ve bilimsel görüş ön planda olmalıdır. Oluşturacak Akademik Kurul sayesinde sorunlarımıza bilimsel ve kalıcı çözümler sağlanarak, şehrimiz için doğru proje ve çalışmalar üretilecek.

MUHTARLAR
Kentimizi muhtarlarımızla birlikte yöneteceğiz. Belirli aralıklarla muhtarlarımızla toplanarak mahallelerimizin sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. Demokrasimizin vazgeçilmez kahramanları muhtarlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Bu yükü hafifletmek adına muhtarlık binalarımıza destek vermeye devam edeceğiz.

BAŞKAN BURADA KARAVANI
15 günlük periyotlarla bir ilçemizde Başkan Burada Karavanı ile ilçelerimizin sorunları, istek ve önerileri dinlenecek, ilgili kurum/kuruluş yetkilileri ve halkımızla bir araya gelinecek.

17 İLÇE KOORDİNASYONU
İlçe belediye başkanlarımızla 2 ayda bir toplanılacak, deneyim paylaşımı yapılarak kentimizin ortak akıl ile yönetilmesi sağlanacak.
  • Kategori: Katılımcı Şehir
Paylaş:


Diğer Projeler: