Kent Konseyleri

Kent Konseyleri
- Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin Bursa’mızın bütün ilçelerinde kurulması için destek verilecek.

- Bursa Kent Konseyi’nin oluşumunda ilçe kent konseylerinden gelen temsilciler yer alacak. Bursa Kent Konseyi'nde, kent konseylerinin tarafsızlık ilkesine gölge düşürmeyecek şekilde bir yapılanma sağlanıp her kesimin temsil edilmesi ve her düşüncenin ifade edilebilmesi için destek verilecek.

- Kent Konseylerinde; merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşur. Kentin kalkınma öncelikleri, sorunları, hedefleri sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenir. Tüm bunların tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar olan kent konseylerinin; mahalle konseylerinin kurulması ve bu yolla sorunların ya da önerilerin ilk elden alınarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini üstlenecek yapılar olarak, demokrasinin temel taşı görevini görmesi ve çalışmalarını tabandan gelen istek ve önerilerle şekillendirmesi desteklenecek.
  • Kategori: Katılımcı Şehir
Paylaş:


Diğer Projeler: