Meralarımız ve Ovalarımız

Meralarımız ve Ovalarımız
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, üniversiteler, ziraat odaları, Ziraat Mühendisleri Odası, konuyla ilgili STK’ların temsilcilerinin bulunduğu bir Tarım Üst Kurulu oluşturulacak. Yüksek kirlenme, şehirleşme ve rant baskısı altındaki büyük ova koruma alanlarının güncel durumları belirlenecek ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlayacak iyileştirme, geliştirme ve koruma kararları alınacak.
  • Kategori: Bereketli Şehir
Paylaş:


Diğer Projeler: