Nazım İmar Planları

Nazım İmar Planları
1/100.000 ölçekli Nazım İmar Planı, tüm kent dinamikleriyle birlikte; çağın gereklerine uygun olarak revize ederek onaylanacak. Ayrıca planda doğal afetler işlenerek kentsel dönüşüm proje uygulamalarının bu plan çerçevesinde yapılması sağlanacak. 2030 Çevre Düzeni Planı katılımcı yöntem ile yeniden yapılarak, plan anayasası oluşturulacak.
  • Kategori: Yaşayan / Yaşanan Şehir
Paylaş:


Diğer Projeler: