Sanayi Bölgeleri

Sanayi Bölgeleri
Çevre ve insan yaşamına duyarlı, bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, tarım, çevre, enerji, eğitim, sağlık ve benzeri politikaları bir bütünlük içinde ele alan, istihdam odaklı ve planlı kalkınmayı öngören bir sanayileşme yaklaşımı ile Bursa sanayisi yeniden değerlendirilmeli ve Bursa’nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü olması hedeflenmelidir.
  • Kategori: Yaşayan / Yaşanan Şehir
Paylaş:


Diğer Projeler: